Strona główna
Opłaty sądowe PDF Drukuj artykuł

Koszty sądowe obejmują opłąty i wydatki.

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.

 

Opłaty sądowe można wnosić:

- przelewem na rachunek sądu,

- przy użyciu kart płatniczej za pomocą Samoobsługowego Terminala Płatniczego w siedzibie Sądu,

- e-znakami, gdy nie przekraczają kwoty 1500 zł

 

          W przypadku dokonywania opłaty na rachunek bankowy należy w tytule wpłąty wskazać, czego wpłata dotyczy oraz podać sygnaturę akt sprawy. W przypadku braku sygnatury akt należy określić dokłądnie nazwę komórki, do której kierowana jest opłata.

 

          W przypadku dokonywania opłaty za pomocą znaków opłaty sądowej (do nabycia w kasie sądu) należy przykleić je na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu nie zawierającym tekstu, jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miare możliwości bez odstępu. Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądowej są pracownicy Biura Podawczego.

 

          Wnosząc do sądu pismo wymagające dokonania opłaty należy pamietać o dołączeniu do niego kopii dowodu wpłaty. W treści skłądanego pisma dokument ten należy wymienić jako załącznik do pisam.

 

Podstawą określania kosztów sądowych w sprawach cywilnych jest  - Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r.

 

 

Ustawa powyższa reguluje wysokość:

- opłat wspólnych we wszystkich rodzajach spraw,

- opłat ponoszonych w procesie,

- opłat ponoszonoych w postępowaniu nieprocesowym,

- opłat w postępowaniu zabezpieczającym,

- opłat w postępowaniu egzekucyjnym,

- opłat w postepowaniu upadłościowym, ukłądowym i naprawczym,

- opłat kancelaryjnych (np. za kserokopie, zaświadczenia, odpisy z akt sprawy)

a także określa zasady zwolnienia od kosztów sądowych

 

Opłaty w sprawach karnych reguluje Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych t.j. opublikowany w Dzienniku Ustaw z 1983 r., Nr 49, poz. 223.

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.u. z 2016 r., poz.408 ze zm.)

 

Szczegółowych informacji o wysokości opłat ponoszonych w sprawach udzielją poszczególne sekretariaty wydziałów oraz Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Nidzicy.

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.