Strona główna Informacje Opłaty sądowe
Opłaty sądowe PDF Drukuj artykuł

Przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.

Opłaty sądowe można wnosić:

- przelewem na rachunek sądu,

- przy użyciu kart płatniczej za pomocą Samoobsługowego Terminala Płatniczego w siedzibie Sądu, w tym e-znaki.

 

          W przypadku dokonywania opłaty na rachunek bankowy należy w tytule wpłaty wskazać, czego wpłata dotyczy oraz podać sygnaturę akt sprawy. W przypadku braku sygnatury akt należy określić dokłądnie nazwę komórki, do której kierowana jest opłata.

 

          W przypadku dokonywania opłaty za pomocą e-znaków opłaty sądowej należy przykleić je na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu nie zawierającym tekstu. Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądowej są pracownicy Biura Podawczego.

 

          Wnosząc do sądu pismo wymagające dokonania opłaty należy pamietać o dołączeniu do niego kopii dowodu wpłaty. W treści składanego pisma dokument ten należy wymienić jako załącznik do pisam.

 

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH KARNYCH

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH RODZINNYCH

OPŁATY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM

 

Podstawą określania kosztów sądowych w sprawach cywilnych jest  - Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r.

 

Opłaty w sprawach karnych reguluje Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych t.j. opublikowany w Dzienniku Ustaw z 1983 r., Nr 49, poz. 223.

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.u. z 2016 r., poz.408 ze zm.)

 

Szczegółowych informacji o wysokości opłat ponoszonych w sprawach udzielają poszczególne sekretariaty wydziałów oraz Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Nidzicy.

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.