Strona główna Informacje Konta bankowe
Konta bankowe PDF Drukuj artykuł

Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW

Kod BIC Bank Gospodarstwa Krajowego: GOSKPLPW

IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem rachunku bankowego kodu Polski "PL" 

 

 KASA Sądu Rejonowego w Nidzicy

Z dniem 1 października kasa sądu została zamknięta, uruchomiono natomiast Samoobsługowy terminal Płatniczy (wpłatomat obsługujący karty płatnicze).

Można za jego pośrednictwewm dokonać opłat sądowych oraz zakupić znaki opłaty sądowej.

Znaki opłaty sądowej można również nabyć za gotówkę w dowolnej placówce Poczty Polskiej S.A. bez dodatkowej prowizji.

 

Konta bankowe osobne dla każdego wydziału:

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)* :

I Wydział Cywilny                                  NBP O/O Olsztyn                       21101000551273005049000001

II Wydział Karny                                   NBP O/O Olsztyn                       91101000551273005049000002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich             NBP O/O Olsztyn                       64101000551273005049000003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych                NBP O/O Olsztyn                       37101000551273005049000004

 

*NBP O/O Olsztyn 48 1010 0055 1273 0050 4900 0000 Rachunek dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Nidzicy

*NBP O/O Olsztyn 04 1010 1397 0030 9822 3100 0000 Rachunek dochodów budżetowych Sądu Okręgowego w Olsztynie  

              

Konta Sądu Rejonowego w Nidzicy:

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)
NBP O/O Olsztyn 48 1010 0055 1273 0050 4900 0000* SR Nidzica

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wnoszone przez strony)
BGK O/Olsztyn 30 1130 1189 0025 0134 2920 0007

Rachunek depozytów (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)
BGK O/Olsztyn
Waluta PLN   32 1130 1017 0021 1002 4190 0004
Waluta USD  05 1130 1017 0021 1002 4190 0005
Waluta EUR  86 1130 1017 0021 1002 4190 0002
Waluta CHF  16 1130 1017 0021 1002 4190 0001
Waluta GBP  59 1130 1017 0021 1002 4190 0003

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne)
BGK O/Olsztyn 95 1130 1189 0025 0134 2920 0001

 

*NBP O/O Olsztyn 04 1010 1397 0030 9822 3100 0000 Rachunek dochodów budżetowych Sądu Okręgowego w Olsztynie


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.