Strona główna
Sąd Rejonowy w Nidzicy PDF Drukuj artykuł
 
KOMINIKAT PREZESA SĄDU REJONOWEGO W NIDZICY I DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE
 
W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Sądu informujemy o zdjęciu z wokand spraw sądowych przypadających na termin od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. (z wyjątkiem spraw pilnych)
Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela Biuro Obsługi Interesantów (tel. 89 521 59 59) oraz wydziały sądów:
 
I Wydział Cywilny                              nr tel. 89 521 59 32,  fax 89 521 59 64
 
II Wydział Karny                               nr tel. 89 521 59 34,  fax 89 521 59 65
 
III Wydział Rodzinny i Nieletnich       nr tel 89 521 59 33, fax 89 521 59 66
 
Prosimy, aby w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie (np. udział w wokandzie) korzystać z innych dostępnych rozwiązań kontaktu z sądem np. kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Jeżeli osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego za szczególnie niebezpieczny lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie, bądź drogą mailową do wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy mailowe wydziałów dostępne są na stronie internetowej sądu:
Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana. Z uwagi na powyższą sytuację strony postepowania oraz pełnomocnicy moga skłądać wnioski o odroczenie spraw, a świadkowie i biegli o usprawiedliwienie nieobecności.
Więcej informacji tutaj:
 
 
 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Nidzicy z dnia 12 marca 2020 r. - A-021-10/20 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i interesantów w budynku Sądu Rejonowego w Nidzicy w związku z sytuacją kryzysową rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 tzw. koronawirusa - kuratorzy zawodowi ZKSS SR w Nidzicy.

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Nidzicy z dnia 13 marca 2020 r. - A-021-12/20 w sprawie wskazania kategorii spraw pilnych, wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki, podlegających wyłączeniu z zarządzeń o zdjęciu spraw z wokand.

 

Zarądzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Nidzicy i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 12.03.2020 r. - A-021-20/20.

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Nidzicy i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 19.03.2020 r. A- 021-14/20.

Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości  (kliknij tutaj)

 
 
 
Siedziba Sądu Rejonowego w Nidzicy:
 
ul. Kościuszki 15
13 – 100  Nidzica

tel. (89) 521-59-59, (89) 521-59-52
fax (89) 521-59-63

NIP 9840210980
REGON 000323430-00066

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Nidzicy:

poniedziałek:
7:00 - 18:00
wtorek - piątek:
7:00 - 15:00

Dojazd do siedziby Sądu Rejonowego w Nidzicy:
Sąd Rejonowy w Nidzicy mieści się w odległości ok. 500 metrów od dworca kolejowego i autobusowego, idąc ulicą Kościuszki w stronę rynku, jako drugi budynek za rzeczką Nida (po prawej stronie), lub idąc od rynku w stronę dworca  w  odległości ok. 200 m jako przedostatni budynek przed rzeczką Nida  (po lewej stronie).

 

SALE ROZPRAW I POSIEDZEŃ

 

Jednostki nadrzędne:

Ministrestwo Sprawiedliwości

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Sąd Okręgowy w Olsztynie

 

Sąd Rejonowy w Nidzicy obejmuje swoją właściwością:

miasto i gminę Nidzica

gminę Kozłowo

gminę Janowo

gminę Janowiec Kościelny

 

Lokalizacja siedziby Sądu Rejonowego w Nidzicy


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.