Strona główna
Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2021 r. PDF Drukuj artykuł

MS-S1 - Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-KOM23 - Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S5 - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - Sprawozdanie w sprawach osób osadzonych w I instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenie

MS-S10 - Sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS16/18 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW - Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.