Strona główna
sprawozdania statystyczne za 2019 r. PDF Drukuj artykuł

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-KOM23 Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 Sprawozdanie w sprawach osób osadzonych w I instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenie

MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.