Strona główna Informacje Rada Ławnicza
Rada Ławcicza PDF Drukuj artykuł

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz. U. Nr 23, poz. 174) dokonano wyboru członków Rady Ławniczej, która stanowi reprezenmtację ławników Sądu Rejonowego w Nidzicy wybranych na kadencję 2020-2023.

Skład Rady Ławniczej:

 

Przewodniczący

Artur Adam Pięta

 

I Zastępca

Agnieszka Dudzińska

 

II Zastępca

Dorota Piasecka

 

 

Członkowie:

Jadwiga Krajewska

Dorota Dęby

 

Do zadań Rady Ławniczej, zgodnie z § 9 w/w rozporządzenia należy:

  1. reprezentowanie wszystkich łąwnikóW w sądzie,
  2. współdziałanie z prezesem sądu w zakresie sporządzania list ławników do poszczególnych wydziałów sądu,
  3. współdziałanie z prezesem sądu w zakresie podjęcia działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika,
  4. podejmowania działań umożliwiających podnoszenie poziomu pracy wykonywanej przez ławników,
  5. współdziałanie z prezesem sądu w ustaleniu przez niego terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych,
  6. przedstawianie prezesowi sądu propozycji dotyczących potrzeb szkoleniowych, w tym zakresu tematycznego i form szkolenia ławników,
  7. wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez prezesa sądu
  8. opracowanie projektu regulaminu pracy rady,
  9. przekazywanie prezesowi sądu oraz rzecznikowi prasowemu sądu, na ich prośbę informacji o działalności ławników.

 

 

 

SKARGI, UWAGI I WNIOSKI

związane z organizacją pracy ławników należy zgłaszać do Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Nidzicy pokój 119, telefon 89 521-59-31 w formie pisemnej, według n/w zasady:

a) data zgłoszenia,

b) imię i nazwisko osoby zgłaszającej,

c) adres i telefon kontaktowy

d) pełny opis zgłoszonej sprawy,

e) pismo adresujemy - Rada Ławnicza przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.