Strona główna Informacje Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna
Nieodpłatna pomoc prawna PDF Drukuj artykuł

Od początku roku 2016 na terenie całęj Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej.  Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłątnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Ustawa zakłada, że nieodpłątna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej:

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie sie o udzielenie nieopdpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społęcznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) lub
  3. która uzyskała zaświdczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) lub
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, o którym mowa w sustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. nr 205, poz. 1203) lub
  5. która nie ukończyła 26 lat, lub
  6. która ukończyła 65 lat, lub
  7. króta w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej - Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19.

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieopłatnej mediacji w związku z epidemią COVID-19.

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Zestawienie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2.

Komunikat w związku z opracowaniem zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora sanitarnego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Treść zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 

 

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.