Strona główna Informacje Wykaz inwentarza
Wykaz inwentarza PDF Drukuj artykuł

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windyjacyjny lub wykonawca testamentu mogą skorzystać z regulacji prawnej określonej w art. 636 ze znaczkiem 3 kpc tj. wykazu inwentarza.

 

Art. 6363 § 1 kpc - Wykaz inwentarza może być złożony w sądzie spadku, lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania skłądającego wykaz. Sąd niebędący sądem spadku niezłowcznie przesyła wykaz inwtentarza do sądu spadku.

§ 2 - Na żądanie spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego lub wykonawcy testamentu notariusz sporządza protokół obejmujący wykaz inwentarza. Notariusz, przed którym złożono wykaz inwentarza, niezwłocznie przesyła wypis protokołu do sądu spadku.

§ 3 - Sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.

 

Wykaz inwentarza może sporządzić każda z uprawnionych do tego  osób. W razie powzięcia wiadomości wpływających na zmianę danych wskazanych w wykazie można go w przyszłości uzupełnić.

 

W wykazie powinny być ujawnione przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisu windykacyjnego, z podaniem ich wartości według stanu i ceny na datę otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.

 

 ogłoszenie o złożeniu inwentarza

I Ns 20/16

I N 89/17

I N 26/18

I N 8/18

I N 114/17

I Ns 46/18

I Ns 111/18

I Ns 43/15

I Ns 157/18

I Ns 39/18

I Ns 47/20

I N 48/20

I N 91/20

I N 92/20

I Ns 17/16

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.