Strona główna
Skargi i wnioski PDF Drukuj artykuł

Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wnioisków reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

 

Skargi i wnioski dotyczące działalności sądu rozpoznaje prezes sądu. Można je skłądać:

- w formie pisemnej w Biurze Podawczym Sądu (pok. 16),

- w formie elektroniczej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

- w formie ustnej do protokołu.

 

Prezes Sądu w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 10.00 -13.00.

 

Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Nie rozpoznaje się także skarg zawierających treści znieważające lub słowa uznane powszechnie za obelżywe.

 

Skargi na działalność prezesa sądu rejonowego rozpoznaje prezes sądu okręgowego, na działalność prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a na działalność prezesa apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

 

Skargi rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

 

Jesli na podstawie treści wniosku lub skargi nie można ustalić należycie przedmiotu wniosku lub skargi wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku lub skargi w terminie powoduje pozostawienie wniosku lub skargi bez rozpoznania.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.