Strona główna Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza PDF Drukuj artykuł

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Nidzicy
Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest:

     1. Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne http://epuap.gov.pl
     2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

     1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
     2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
     3. Akceptowalne formaty załączników to:
        - DOC, RTF
        - XLS
        - CSV
        - TXT
        - GIF, TIF, BMP, JPG
        - PDF
        - ZIP
     4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
     5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.